O konferenci
Strast do informatike nas povezuje v Slovenskem društvu Informatika že 30 let. Vabimo vas, da se nam pridružite na 31. konferenci Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 in se bo osredotočila na ključne teme informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše. Skupaj z vami želimo na konferenci izmenjati ideje, razpravljati o novih tehnologijah, spoznavati najnovejše trende ter se povezovati z vodilnimi strokovnjaki s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini ter jih deliti s ključnimi odločevalci na tem področju. Priložnost sodelovati imate vsi, ki vas zanima odmev na vaše rešitve, izkušnje, pristope, strategije, pridobljene pri zasnovi, razvoju in uvajanju na informacijskih tehnologijah temelječih storitev in sistemov.


Konferenca DSI 2024 bo potekala v luči rdeče niti »Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti«.  V središču konference bo tako ideja uporabe in vpliva umetne inteligence in z njo povezanimi temami, ki prispevajo k napredku Slovenije in postaja ključno orodje za izboljšanje učinkovitosti v različnih sektorjih, bodisi v zasebnem ali javnem okolju.


Pri odločitvi vam so lahko v pomoč spodnje in tematike. Seveda pa so dobrodošle tudi druge, za katere ocenjujete, da tematsko sodijo v vsebino:


 • Podatkovna družba 
 • Podatkovni prostori
 • Digitalna in zelena odpornost
 • Digitalne javne storitve
 • Napredne digitalne tehnologije
 • Inovacije v IKT
 • Podatkovna jezera
 • Inteligentne aplikacije
 • Podpora pri odločanju
 • Digitalizacija izobraževanj in usposabljanj
 • Izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo
 • Odprti in dostopni podatki
 • Tehnologije upravljanja znanja
 • IT v managementu
 • Kibernetska varnost

V sklopu konferenci bodo tudi organizirani naslednji spremljajoči dogodki:


 • hackathon,
 • vroči stol (okrogla miza),
 • vabljena predavanja,
 • mreženje in »brokerage event« - javna uprava in podjetja,
 • stojnice podjetij in
 • predstavitve prebojnih projektov in idej raziskovalcev.


Če ste se vprašali, zakaj bi se konference udeležili, vam ponujamo nekaj razlogov:

 • srečali in spoznali boste zanimive ljudi, s katerimi si morebiti želite poslovati in katerih izkušnje bi vam lahko koristile;
 • slišali boste, kako so probleme, ki jih imate mogoče tudi vi, rešili drugi;
 • mogoče boste lahko rešitev, ki se je že obnesla, uporabili tudi sami.
Morda bodo predavatelji spodbudili razmislek, ali lahko isto delate drugače oz. bolje in ali lahko delate kaj drugega enako ali celo bolj uspešno.
Generalni sponzor
Sponzor HackathONa
Lek d.d.
Srebrni sponzorji
PIA informacijski sistemi in storitve GEA College Fakulteta za informacijske študije SOPHOS Bplanet Inden Dell
Bronasti sponzorji
3gen Modra zavarovalnica OSI sistemske rešitve
Medijski sponzor
Podporniki konference
razvoj rešitve bplanet d.o.o.