Razpis za priznanje eNagrada 2024

Razpis za nagrado za najboljši projekt informatike leta 2024


Slovenskega društva Informatika vas v skladu s pravilnikom zaizbor najboljšega informacijskega projekta leta vabi, da prijavite svoj projekt na razpis za priznanje eNagrada – priznanje za najboljši projekt informatike leta 2024.
Priznanje podeljuje Slovensko društvo INFORMATIKA z namenom popularizacije uspešnih informacijsko-tehnoloških projektov, promocije strokovne odličnosti in pospeševanja aktivnosti za digitalizacijo izdelkov in storitev. Prijava vam daje priložnost, da predstavite svoj uspešen projekt slovenski strokovni in širši javnosti, poslovnim partnerjem in uporabnikom. Prijavitelj je lahko naročnik projekta samostojno ali skupaj z izvajalcem projekta.

Priznanje eNagrada bo predstavniku zmagovalnega projekta javno podeljena na slovesnem začetku konference Dnevi slovenske informatike 2024 (14. maja 2024).

Pogoji sodelovanja:
1. Prijavitelj je lahko poslovni subjekt, ki je registriran po slovenskem pravu in je sodeloval pri projektu kot naročnik(lahko hkrati tudi kot izvajalec). Naročnik lahko projekt prijavisamostojno, ali skupaj z izvajalcem. eNagrada bo podeljena naročniku.
2. Na natečaj se lahko prijavijo projekti informatizacije in digitalizacije, ki so bili zaključeni v letu 2023 ali najkasneje marca 2024, in so v produkcijski uporabi. Njihov namen naj bo učinkovitejše delovanje, boljše poslovanje ali izboljšava poslovnih ali tehnoloških procesov v naročnikovem ali širšem družbenem okolju.
3. Vsak projekt se lahko na razpis za priznanje eNagrada prijavi samo enkrat.
4. Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo pri oceni upoštevala naslednje kriterije:
  • prispevek rezultatov projekta k izboljšanju delovanja/poslovanja naročnika oz. uporabnikov: do 40 točk;
  • prispevek projekta k razvoju informacijske stroke (tehnološka in metodološka ustreznost, ustrezna uporaba novih/inovativnih tehnologij, uporaba uveljavljenih praks): do 30 točk;
  • prispevek k uveljavljanju dobrih praks na področju upravljanja informacijsko-tehnoloških projektov (uporaba inovativnih in uveljavljenih praks s področja projektnega vodenja in organizacije): do 20 točk;
  • širše družbene koristi projekta: do 10 točk.
5. Prijavljene projekte bo imel prijavitelj možnost predstaviti v zborniku konference Dnevi slovenske informatike 2024.
6. Prispevek, vezan na projekt, ki bo prejel priznanje eNagrada 2024, bo imel prijavitelj možnost objaviti v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika.
7. Prijavitelj zmagovalnega projekta bo povabljen, da projekt in njegove rezultate javno predstavi na konferenci Dnevi slovenske informatike 2024 v obliki 15-minutnega predavanja.
8. Morebitne nesporazume v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva Informatika. Njegove odločitve so dokončne.

 

Prijavo na natečaj predložite na obrazcu »Prijavni obrazec na natečaju za priznanje eNagrada 2024 (v Word obliki)«. Izpolnjen obrazec pošljite na elektronski naslov dsi@drustvo-informatika.si.


Prijavnine na razpis ni. Prejemnik priznanja eNagrada prejme 1 brezplačno kotizacijo za konferenco, ostali prijavitelji eNagrade pa prejmejo 20% popust na kotizacijo za konferenco, v kolikor se je želijo udeležiti. 


Rok za oddajo prijave je 12. 04. 2024.

 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na naslov dsi@drustvo-informatika.si.


Komisija za podelitev priznanja eNagrada 2024 je:
  • Luka Pavlič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, predsednik komisije,
  • Mirjana Kljajić Borštnar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
  • Slavko Žitnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko; Slovensko Društvo INFORMATIKA,
  • Nenad Šutanovac, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije,
  • Polonca Blaznik, Ministrstvo za digitalno preobrazbo.


Razpis za priznanje eNagrada 2024
Generalni sponzor
Sponzor HackathONa
Lek d.d.
Srebrni sponzorji
PIA informacijski sistemi in storitve GEA College Fakulteta za informacijske študije SOPHOS Bplanet Inden Dell
Bronasti sponzorji
3gen Modra zavarovalnica OSI sistemske rešitve
Medijski sponzor
Podporniki konference
razvoj rešitve bplanet d.o.o.